Trở về trang trước
Lẩu Phan
TẶNG GÀ CHIÊN GIÒN NGUYÊN CON KHI ĐẶT SHIP

TẶNG GÀ CHIÊN GIÒN NGUYÊN CON KHI ĐẶT SHIP 

🔻Nội dung chương trình:
Tặng gà chiên giòn nguyên con cho khách hàng đặt ship combo Lẩu Thái hoặc Lẩu kim chi 480k.

🔻Điều kiện áp dụng:
- Áp dụng luỹ kế (Ví dụ Khách đặt 2 combo 480k được tặng 2 gà chiên giòn nguyên con, 3 combo 480k được tặng 3 gà chiên giòn nguyên con,..)
- Áp dụng tất cả các ngày trong tuần trong mọi khung giờ mở bán hàng.
- Không áp dụng vào ngày 19/10, 20/10
- Không áp dụng cùng các chương trình khuyến mãi khác và các loại thẻ khác
- Áp dụng cho các khách hàng đặt ship trên toàn hệ thống Lẩu Phan.

🔻Thời gian áp dụng: 
Từ 11h ngày 04/10//2023 đến 14h ngày 31/10/2023.