Trở về trang trước
Meat Two
Lẩu Phan
DEAL LỚN NHẤT NĂM, BUFFET CHỈ TỪ 139K

CTKM DEAL LỚN NHẤT NĂM, BUFFET CHỈ TỪ 139K

1. Nội dung chương trình: 
Giảm giá cho bàn đi từ 4 người như sau:
- Với set 189k:
+ Với người thứ nhất 189k
+ Với người thứ 2 giảm còn 179k
+ Với người thứ 3 giảm còn 169k
+ Với người thứ 4 giảm còn 159k
+ Với người thứ 5 giảm còn 149k
+ Với người thứ 6 giảm còn 139k

- Với set 249k:
+ Với người thứ nhất 249k
+ Với người thứ 2 giảm còn 239k
+ Với người thứ 3 giảm còn 229k
+ Với người thứ 4 giảm còn 219k
+ Với người thứ 5 giảm còn 209k
+ Với người thứ 6 giảm còn 199k

2. Điều kiện áp dụng:
- Áp dụng cho bàn từ 4 người trở lên
- Mức giá giảm thấp nhất áp dụng cho người thứ 6 (và mẫu số của 6,12,18,...), người thứ 7 sẽ tính theo mức giá của người thứ nhất và lặp lại khuyến mãi giảm giá với những người tiếp theo 
- Áp dụng tại tất cả các nhà hàng Lẩu Phan và Meat Two
- Không áp dụng đồng thời cùng các loại thẻ và CTKM khác

3. Thời gian áp dụng
- Áp dụng từ Thứ 2 đến Chủ Nhật trong mọi khung giờ mở bán
- Từ 12/12/2023