Ưu đãi
từ Phan Express
Lẩu Phan
Anh em tranh thủ ghé Lẩu Phan vào mỗi thứ 3 hàng tuần để nhận ngay buffet 33k nhá 📌 Set kèo ăn ngày vàng, nhập mã BABAKA bao hời bao ngon !!!
Meat Two
Lẩu Phan
📍 Nội dung chương trình - Giảm 100K cho bàn đi từ 4 người - Giảm 200K cho bàn đi từ 6 người - Giảm 500K cho bàn đi từ 12 người
Tong Livehouse
Đầu năm set kèo qua Tòng tụ tập, nhận ngay loạt “lì xì” khủng, GIẢM TỚI 30%